top of page

Kwaliteitsbeleid

De centrale as van het beleid van [Bedrijf] is de voortdurende ondersteuning en ontwikkeling van zijn netwerk, met de gelijktijdige verbetering van de prestaties op het gebied van kwaliteit en productiviteit, rekening houdend met:

 • het huidige institutionele kader,

 • de verworvenheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën, maar ook

 • de snelle ontwikkelingen in de zeer competitieve markt van Onderwijs en Universiteiten.

Onze individuele doelstellingen zijn met name:

 • De continue verbetering van onze kwaliteitsprestaties.

 • Productiviteit optimaliseren.

 • Maximaliseren van de tevredenheid van onze klanten.

 • De continue training van onze leidinggevenden met de nadruk op IT-vraagstukken & productieprocessen.

 • Naleving en volledige naleving van de huidige wetgeving en toepasselijke regelgeving.

Om al het bovenstaande te bereiken, heeft ons bedrijf een kwaliteitssysteem geïnstalleerd, geïmplementeerd en verbeterd dat voldoet aan de internationale norm ISO 9001:2015. Het management van het bedrijf is van mening dat het kwaliteitssysteem een essentieel middel is om zijn zakelijke positie op het gebied van onderwijs te versterken 

 • De continue verbetering van de kwaliteit van de geleverde diensten

 • De verlaging van de bedrijfskosten

 • De meest efficiënte organisatie

 • Het beste werkklimaat

bottom of page