top of page

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Διοίκηση της “Academic Support Ltd” αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρείας, υποστηρίζει και προάγει ενέργειες που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, στοχεύοντας:

  • Στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία στηρίζουν τη λειτουργία της

  • Στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται

  • Στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών

  • Στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου Ασφάλειας Πληροφοριών

  • Στην ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων

bottom of page