top of page

Informationssikkerhedspolitik

Ledelsen af "Academic Support Ltd", der anerkender kritikaliteten af informations- og informationssystemer i udførelsen af virksomhedens operationelle funktioner, understøtter og fremmer handlinger, der har til formål at sikre sikker drift af systemerne. Af denne grund implementerer virksomheden en informationssikkerhedspolitik, der har til formål at:

  • Ved at sikre en gnidningsløs drift af de informationssystemer, der understøtter dens drift

  • Ved at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de oplysninger, den administrerer

  • I rettidig og effektiv reaktion på informationssikkerhedshændelser

  • I den løbende forbedring af niveauet for informationssikkerhed

  • Ved at opfylde lovgivningsmæssige og regulatoriske krav

bottom of page